Nauwkeurige plaatsing

Om het Gladheids Meld Systeem goed te implementeren, moet er aandacht besteed worden aan de locatiebepaling van de wegdeksensoren. Mede op basis van de ervaringsinformatie van de wegbeheerder, wordt via infraroodmeting een blauwdruk gemaakt van het temperatuurprofiel (thermal mapping) van het wegennet. Na analyses van deze blauwdruk wordt met behulp van GPS-techniek de locatie voor de wegdeksensoren bepaald.

In dit proces wordt speciale aandacht gegeven aan:

  • Bruggen en viaducten
  • Het ontbreken van ondergrondwarmte maakt deze locaties extra vatbaar voor gladheid
  • Schaduwrijke wegen en wegen in de directe nabijheid van waterpartijen kunnen een risico vormen

Om de informatie helder weer te geven, gebruikt BG-Engineering een softwarepakket waarmee de gereden route wordt ingeladen en een legenda wordt gemaakt op basis van de warmte. Als klant kunt u op Google Maps eenvoudig alle informatie raadplegen.

Totale meting: 

Temperatuursverloop grafische weergegeven: